Cultuurhuis Pater Dekker gaat verduurzamen

Bijdrage vanuit het Coöperatief Dividend van Rabobank

Het Cultuurhuis Pater Dekker is van groot belang voor het dorp Eerbeek. Verduurzaming van het pand betekent dat het zo waardevolle verenigingsleven en het aanbod op cultureel gebied kan blijven bestaan. Jan van den Bersselaar, penningmeester van Stichting Pater Dekker is een van de initiatiefnemers van het verduurzamingsproject. Rabobank Apeldoorn en omgeving reikte een cheque uit om dit initiatief financieel te steunen.

Handen ineen om te verduurzamen

‘Na de coronajaren en de energiekostenstijging in 2022 is de urgentie om het gebouw te verduurzaam hoog’, aldus Van den Bersselaar. ‘Het Cultuurhuis is een begrip in Eerbeek. Hier verbinden we verenigingen en inwoners van het dorp met elkaar. We willen onder andere investeren in een beter verwarmingssysteem en zonnepanelen plaatsen. Het pand biedt ruimte aan meer dan 15 verenigingen. Ook worden er toneel- en filmavonden, optredens van koren en muziekverenigingen en lezingen gehouden. Het draagt bij aan het handhaven van het dorpsgevoel en dat willen we graag behouden.’

Rabobank ondersteunt vanuit het Lokaal coöperatie fonds

De commissie Coöperatief Dividend van Rabobank Apeldoorn en omgeving reikte een cheque uit van € 5.000. Harry Hoekstra en Joke van Aggelen namen de cheque in ontvangst van Eric Oosterkamp, ledenraadslid van Rabobank Apeldoorn en omgeving. ‘Jaarlijks reserveert de bank een deel van de winst voor aanvragen uit de regio die bijdragen aan maatschappelijke thema’s en de leefomgeving beter maken’, zegt Eric. ‘We waren enthousiast over deze aanvraag. Het Cultuurhuis Pater Dekker is een multifunctioneel cultuurhuis ten behoeve van de bewoners van Eerbeek. We vinden het voor de leefbaarheid in de dorpen belangrijk dat een cultureel ontmoetingspunt als dit cultuurhuis kan blijven bestaan. Daarnaast past dit initiatief goed binnen het thema Energietransitie. Hiermee maken we echt het verschil en geven we terug aan de samenleving.’

Geslaagd optreden vrouwenkoor Te Gek.

Donderdag 1 december heeft Vrouwenkoor Te Gek een gratis concert gegeven in ons Cultuurhuis Pater Dekker. In een sfeervolle zaal, volledig bezet met vrienden familie en andere genodigden, hebben zij een schitterend concert gegeven.

Het was in alle opzichten een zeer geslaagd optreden met een zeer afwisselend repertoire.
Als afsluiting werd het nummer “Singing all together” samen gezongen met het publiek.

Gemeenteraadsverkiezingen 2022; debat en stemlokaal

Op woensdagavond 16 februari j.l. is in het Cultuurhuis Pater Dekker de eerste van de twee lijsttrekkersdebatten voor  de Gemeenteraadsverkiezingen gehouden.

In een sfeervolle Grote zaal werd door ongeveer 75 aanwezigen aandachtig geluisterd naar de speerpunten van de zes partijen die dit jaar gaan meedoen aan de Gemeenteraadsverkiezingen in de Gemeente Brummen.

Het was een goed georganiseerde avond die helaas vanwege de Coronamaatregelen om 22.00 uur moest worden beëindigd.

Op 16 maart 2022 zijn de Gemeenteraadsverkiezingen. Die dag zal het cultuurhuis Pater Dekker fungeren als stemlokaal.

Na de zomer ook dammen in cultuurhuis Pater Dekker

‘Desnoods met een mondkapje op’

dammen en schaken gezamenlijke clubavond

Johan Haijktink (links) van de Brummense Damvereniging en Paul van Berkum van de Eerbeekse Schaakclub trekken voortaan samen ten strijde. Foto jeroen jazet
Johan Haijktink (links) van de Brummense Damvereniging en Paul van Berkum van de Eerbeekse Schaakclub trekken voortaan samen ten strijde. Foto jeroen jazet

De rivaliteit tussen schaken en dammen, twee denksporten op 64 of 100 zwart-witte velden, is er altijd geweest. Toch slaan de Brummense Damvereniging en de Eerbeekse Schaakclub de handen ineen.

ELIZA DE GROOT

Vanaf september zijn de Brummense Damvereniging en de Eerbeekse Schaakclub elke donderdagavond gezamenlijk te vinden in Cultuurhuis Pater Dekker in Eerbeek. ,,We blijven wel twee aparte verenigingen”, benadrukken voorzitters Paul van Berkum (76) van de schaakclub en Johan Haijtink (77) van de damveren ging, los van elkaar.

De verenigingen kampen met vergelijkbare problemen. ,,Ons ledental loopt terug”, vertelt Haijtink. ,,We hebben nog maar elf leden, waarvan een paar toch wat oudere mensen die ook wel eens niet komen. Dan zijn we met zo’n zeven mensen. Dat is wat magertjes.”

Bij de schaakvereniging is het niet anders: ,,We hebben dertien leden. En de leeftijd is hoog, ik denk vanaf 55 tot in de 80 jaar”, vertelt Van Berkum. En de realiteit van nu, tijdens de coronacrisis, maakt het niet makkelijker. Haijtink: ,,Met dammen zit je toch een meter van elkaar, dus dat wordt een beetje lastig. En vooral die oudere leden hebben geen zin om het huis uit te gaan en risico te lopen. Bovendien zijn de speellocaties gesloten.”

Digitaal

Een alternatieve optie is digitaal de denkstrijd beslechten. Van Berkum: ,,Er is een aantal online bezig. Om zo toch enigszins contact met elkaar te hebben. Maar digitaal schaken haalt het niet bij aan het bord zitten met elkaar.” Dammer Haijtink denkt daar hetzelfde over: ,,Ik ga liever ergens heen voor een potje dammen, dan dat ik alleen 2,5 uur achter de computer zit.”

De overeenkomsten zijn er dus zeker, maar hoe zit dat met de onderlinge rivaliteit? ,,Voorheen was die er wel, maar nu is dat niet meer aan de orde. Beide sporten hebben het moeilijk. Dus zoek je elkaar op”, aldus Haijtink. Schaker Van Berkum speelt daarentegen met vuur. ,,Voor schaken schijn je iets slimmer te moeten zijn, maar de dammers ontkennen dat. Volgens mij zijn de mogelijkheden bij dammen wat beperkter, maar ik wil geen ruzie met Johan Haijtink”, aldus een lachende Van Berkum.

Oneven

De 76-jarige schaker sluit niet uit dat de schakers te porren zijn voor een potje dammen: ,,Het zou me niet verbazen als dat gebeurt. Als beide teams een oneven aantal spelers hebben, kunnen de dammer en schaker die ‘overblijven’, tegen elkaar dammen. Dat is ook de achterliggende gedachte, dat we beide plezier aan elkaar beleven. En van elkaar leren. Maar dat is niet een doel op zich.” Die gezelligheid was ook voor Haijtink een drijfveer om de clubavonden te combineren. ,,Ik begreep dat de schaakclub in hetzelfde schuitje zat als wij, dus dan wordt het zo wat gezelliger.”

Gezamenlijk huurcontract

De damvereniging en schaakclub hebben het gezamenlijke huurcontract per 1 september getekend. Mogelijk kunnen zij dan, net als de andere sporten, vanwege versoepelde coronaregels weer van start. ,,Hopelijk is het probleem dan opgelost”, aldus dammer Haijtink. Ook schaker Van Berkum kan niet wachten om weer te beginnen. ,,Desnoods spelen we met een mondkapje op.”

[De Stentor -editie Zutphen, woensdag 13 mei 2020]

Goed bezocht concert Accordeonvereniging AMADY

Op zaterdagavond 7 maart hield Accordeon vereniging AMADY hun voorjaarsconcert in de grote zaal van het Cultuurhuis Pater Dekker.
Ondanks de concurrentie van Muziekvereniging De Eendracht die hun uitvoering gaven in de Sporthal, was de grote zaal goed gevuld met muziekliefhebbers die van accordeonmuziek houden. Het concert werd voor de eerste keer op de zaterdagavond gehouden.

Er werd een gevarieerd programma gebracht met een extra optreden van een zangeres. Men kan weer spreken van een geslaagde avond die zeker voor herhaling vatbaar is.

Bijdrage LED-verlichting donatiefonds Rabobank Apeldoorn e.o.

Onze Stichting Pater Dekker heeft een bijdrage van € 3.157,12 ontvangen uit het donatiefonds van Rabobank Apeldoorn en omgeving voor het vervangen van de verlichting in de zalen van Cultuurhuis Pater Dekker door LED.

We zijn hier erg blij mee! De bank steunt via het Donatiefonds eenmalige lokale projecten die de leef- en werkomgeving verbeteren én waarvan inwoners in de regio Apeldoorn langdurig kunnen profiteren. De leden van Rabobank denken mee over de toezeggingen uit het fonds. De donatiecommissie bestaat uit vier ledenraadsleden. Ze komt vier keer per jaar
samen en beoordeelt of initiatieven een bijdrage uit het fonds krijgen en adviseert de directie hierover. De bank zet in op thema’s als financiële zelfredzaamheid, duurzaam wonen, ondernemers duurzaam laten groeien en leefbaarheid in de kernen.

NIEUWE NAAM: CULTUURHUIS PATER DEKKER

Het Pater Dekkerhuis is, samen met de voormalige H. Geestkerk, nu drie jaar in bezit van de Stichting Pater Dekker. Na flinke inpandige aanpassingen is het gebouw 27 mei vorig jaar officieel in gebruik genomen.

De nieuwe, aanzienlijk grote zaal leent zich uitstekend voor uitvoeringen van toneelverenigingen, muziekverenigingen, koren, lezingen en dergelijke. Daar wordt ook in toenemende mate gebruik van gemaakt. Zo hebben drie koren al een uitvoering van de Passion gegeven en heeft Accordeonvereniging Amady wegens succes al een tweede optreden gegeven. Op zondag 22 december was er een jubileumconcert van het koor Herleving, samen met het Brummens Mannenkoor. Alle 200 zitplaatsen waren uitverkocht.
De twee andere zalen worden al gebruikt door diverse verenigingen, zoals twee bridgeclubs, een schaakclub en twee zangkoren. Ook vinden er bingoavonden plaats. Er zijn ook diverse verenigingen die het Cultuurhuis gebruiken om te vergaderen.

De drie zalen lenen zich ook prima voor een condoleance. Dat heeft de praktijk al uitgewezen. Vaak gaat dit samen met Elfriede Arriëns uitvaartzorg de Verbinding, die, grenzend aan het cultureel centrum, een afscheidskamer heeft. Dit is een sfeervolle 24-uurs ruimte waar nabestaanden in een
huiselijke omgeving de periode voorafgaande aan de uitvaart met hun dierbare overledene kunnen doorbrengen. Alles in één gebouw!

En heeft u een verjaardag of een jubileum te vieren, dan zijn, afhankelijk van de grootte van de groep, alle zalen daar geschikt voor. Tegen een redelijke vergoeding kunt u één van de zalen huren en zorgt de beheerder ervoor dat alle dranken op voorraad zijn. De bediening houdt u in eigen hand.

Voor verdere informatie kunt u terecht bij de beheerder van Cultuurhuis Pater Dekker, Evi Mouw, bereikbaar onder nummer(06) 11 50 44 69

Het bestuur van de stichting heeft de indruk, dat de naam Pater Dekkerhuis, ofschoon een begrip in Eerbeek, nog teveel doet denken aan de voormalige kerkelijke functie van het gebouw.
Om die indruk weg te nemen, heeft het bestuur besloten de naam te wijzigen in Cultuurhuis Pater Dekker. Deze wijziging moet het multifunctionele karakter van het gebouw benadrukken.
De nieuwe naam gaat in per 1 januari 2020 en zal tot uitdrukking komen op de gevel, op de website, op het briefpapier en dergelijke.

15-12-2019: concert accordeonvereniging Amady

Op zondag 15 december 2019 hield Accordeonvereniging Amady een concert in samenwerking met Popkoor Young Voices in de Grote zaal van het Cultuurhuis Pater Dekker.

Het was gezellig druk deze zondagmiddag bij het concert en er werd een afwisselend programma aangeboden met Kerstliederen maar ook liedjes uit de historie van het Songfestival kwamen voorbij.

De bezoekers waren zeer enthousiast en lieten dat dan ook blijken met een welverdiend applaus.

Accordeonvereniging Amady is erg te spreken over het gebruik van de accommodatie en heeft reeds een volgend concert aangekondigd en wel op zaterdagavond 7 maart 2020.

Passie en Pasen, de Passion op Palmzondag

Zondag 14 april, Palmpasen, werd door de koren Timeless uit Vaassen, Rubato uit Apeldoorn en Con Spirito uit Loenen/Eerbeek de bekende Passion uitgevoerd. De versie die hier werd gespeeld werd Passie en Pasen genoemd.

Op het tijdstip van aanvang zat de grote zaal van het Cultuurhuis Pater Dekker met 200 bezoekers vol. Ondanks dat het begin niet werd aangekondigd, kon je om 14.30 uur een speld horen vallen in de grote zaal. Daarop begon Hans van Driel, de verteller het begin van het passieverhaal.

Hij hoort hier toch wel even aandacht te krijgen. Met zijn prettige stem legt hij gevoel in het verhaal, treft de juiste intonatie en weet precies wanneer er even een stilte moet vallen. Een echte verteller!

Na de eerst episode zetten de koren in met “Conquest of Paradise” van de Griekse componist Vangelis. Dit nummer maakte meteen al indruk op de aanwezigen en menigeen moest dan ook een traantje wegpinken. Ook het volgende nummer van Ruth Jacott “Leun op mij” lag natuurlijk fijn in het gehoor. Het voert te ver om alle nummers te vermelden. Een uitzondering is er voor het slotnummer Het zal in alle vroegte zijn “Dan zal ik leven”, met tekst van Huub Oosterhuis en een compositie van Antoine Oomen.

Corné de Haan dirigeert, naast hem Irene de Haan op piano

De koren werden op voortreffelijke wijze op de piano begeleid door Irene de Haan. En dan de dirigent, Corné de Haan uit Apeldoorn. Op plezierige en toch duidelijke wijze had hij de koren volledig in de hand, hetgeen goed hoorbaar was in het resultaat.

Ook bij de koorleden straalde het enthousiasme eraf. Geen wonder dat er na het slotnummer terecht een langdurig staand applaus was en pianiste, verteller en dirigent allen een welverdiende boeket bloemen kregen.

Menigeen verzuchtte dan ook het toch zo jammer was, dat het al afgelopen was. Veel bezoekers maakten van de gelegenheid gebruik om onder het genot van een drankje nog even na te praten.