Doelstelling

DOELSTELLING

De stichting is opgericht met als doel het beheren en onderhouden van het Cultuurhuis Pater Dekker.

  • Ondersteuning bij herstel, onderhoud en instandhouding van het Cultuurhuis Pater Dekker
  • Ondersteuning en instandhouding van de kerkzaal v.h. H Geest kerk.

De stichting tracht haar doelen te verwezenlijken door:

  • Het organiseren van andere activiteiten voor verwerving van gelden.
  • Het verwerven van vrijwillige bijdragen van sympathisanten.
  • Alsmede alle andere wettige vormen van fondsenwerving.