Activiteiten – Zaalgebruik

Een overzicht van de vaste gebruikers van het Cultuurhuis Pater Dekker

Weekdag Vereniging/organisatie
Frequentie activiteiten
Maandag Katholieke Vrouwen Gemeenschap 1 x per maad avond  
Dinsdag I Love Bridge Wekelijks in de middag Bridge Drives
Woensdag Smodo Brigde Wekelijks in de middag Bridge Drives
Woensdag I Love Bridge Wekelijks in de avond Bridge Drives
Woensdag Con Spirito zangkoor Avond 1 x per 2 weken Concerten
Donderdag Brummense Damvereniging Wekelijks in de avond Denksport
Donderdag Parochie Loenen 1 x per maand in de middag Regionaal
Donderdag Zangkoor Te Gek oefenavond 2 x per maand Concerten
Zondag CV De Dwarsliggers Bingoavond 1x per maand  
       
  Incidentele gebruikers Activiteiten Bezoekers
  Zonnebloem bijeenkomsten Plaatselijk
  Uitvaartorganisaties Uitvaarten Regionaal
  Uitvaartorganisaties Condoleances Regionaal
  IVN Bijeenkomsten Regionaal
  VVE Vergaderingen/ bijeenkomsten Plaatselijk
  Gemeente Brummen Verkiezingen Plaatselijk
  Plaatselijke bewoners Familiefeesten Regionaal
  Amady accordionvereniging Concerten Regionaal
  Muziekvereniging De Eendracht Concerten Regionaal
  Zangkoor Con Spirito Concerten Passion Regionaal
  Gasunie informatiebijeenkomst Plaatselijk
  Cleantech regio Bijeenkomsten Regionaal