Home

Welkom op de website van “ STICHTING PATER DEKKER” te Eerbeek.

Graag willen wij ons aan u voorstellen. Een gebouw dat in Eerbeek bekend staat als de H. Geest Kerk, H.A. Lorentzstraat 20, 6961 XL Eerbeek. De voormalige kerkruimte wordt helemaal opnieuw ingericht waardoor er  vele mogelijkheden zijn voor het gebruik van deze ruimte.

Een concert van een muziekvereniging of koor, een voorstelling van een toneelvereniging. Bijeenkomsten voor grote groepen zijn ook heel goed mogelijk.

Het is ook een gebouw met de mogelijkheid om bijvoorbeeld een verjaardag of huwelijks-jubileum te vieren. Maar ook voor verenigingen om een thuisbasis te hebben of om te vergaderen.

Het Pater Dekkerhuis gaat straks beschikken over drie ruimtes die individueel of gezamenlijk te gebruiken zijn voor allerlei activiteiten van groot tot klein.

Sinds 24 juni 2017 is er door Elfriede Arriëns Individuele Uitvaartzorg   “Afscheidskamer de Verbinding “ gerealiseerd in de voormalige sacristie, waar de uw dierbare overledene, als dit thuis niet mogelijk is, tijdens de laatste dagen van het afscheid dicht bij u kunt houden, waar u de overledene kunt bezoeken zo vaak u wilt. U ontvangt dan een sleutel.

Aansluitend is het mogelijk de condoleance en eventueel de uitvaartplechtigheid in het Pater Dekkerhuis te laten plaatsvinden.

De Stichting wordt bestuurd door de volgende bestuursleden:

H.J. Hoekstra, Voorzitter

J.H. van Aggelen-Veldman, Secretaresse

J.W.M. van den Bersselaar, Penningmeester

L.M. Veldkamp, Lid

T. Brom, Lid

W.J.M. Klomp, Lid

S.A. de Bruin-Elshof, Lid

Doelstelling

DOELSTELLING

De stichting is opgericht met als doel het beheren en onderhouden van het Pater Dekker Huis.

  • Ondersteuning bij herstel, onderhoud en instandhouding van het Pater Dekker Huis
  • Ondersteuning en instandhouding van de kerkzaal v.h. H Geest kerk.

De stichting tracht haar doelen te verwezenlijken door:

  • Het regelmatig organiseren en houden van de Pleinmarkt.
  • Het organiseren van andere activiteiten voor verwerving van gelden.
  • Het verwerven van vrijwillige bijdragen van sympathisanten.
  • Alsmede alle andere wettige vormen van fondsenwerving.

Documenten

Folder Pater Dekkerhuis

Een overzicht van de vaste gebruikers van het Pater Dekkerhuis

WeekdagVereniging/organisatie
Frequentieactiviteiten
MaandagKatholieke Vrouwen Gemeenschap1 x per maad avond
DinsdagI Love Bridge Wekelijks in de middagBridge Drives
DinsdagSjoelclubAvond 1 x per 2 wekenSjoelwedstrijden
WoensdagSmodo Brigde Wekelijks in de middagBridge Drives
WoensdagI Love Bridge Wekelijks in de avond Bridge Drives
WoensdagCon Spirito zangkoorAvond 1 x per 2 wekenConcerten
DonderdagSchaakclubWekelijks in de avondSchaakavonden
DonderdagParochie Loenen1 x per maand in de middagRegionaal
DonderdagZangkoor Te Gekoefenavond 2 x per maandConcerten
ZondagCV De Dwarsliggers Bingoavond1x per maand
Incidentele gebruikersActiviteitenBezoekers

ZonnebloembijeenkomstenPlaatselijk

UitvaartorganisatiesUitvaartenRegionaal

UitvaartorganisatiesCondoleancesRegionaal

IVNBijeenkomstenRegionaal

VVEVergaderingen/ bijeenkomstenPlaatselijk

Gemeente Brummen VerkiezingenPlaatselijk

Plaatselijke bewonersFamiliefeestenRegionaal

Amady accordionverenigingConcertenRegionaal

Muziekvereniging De EendrachtConcertenRegionaal

Zangkoor Con SpiritoConcerten PassionRegionaal

GasunieinformatiebijeenkomstPlaatselijk

Cleantech regioBijeenkomstenRegionaal

Contact

Voor vragen en opmerkingen over onze stichting kunt u daarvoor terecht bij één van onze leden van het dagelijks bestuur.

H.J. Hoekstra, voorzitter
harryjanhoekstra@gmail.com
(055) 301 58 10
(06) 20 75 92 00

J.H. van Aggelen-Veldman, secretaresse
jhvanaggelen@hotmail.com
(0313) 43 72 49
(06) 14 36 97 70

J.W.M. van den Bersselaar, penningmeester
j.w.m.bersselaan1948@kpnmail.nl
(0313) 65 30 44
(06) 53 16 56 63

Voor vragen en opmerkingen en- of het reserveren van de zalen van het Pater Dekkerhuis , kunt u terecht bij onze beheerder Evi Mouw.

Evi Mouw
michelenevi@hotmail.com
(0313) 65 16 70
(06) 12 45 48 09

Pater Dekkerhuis, H.A. Lorentzstraat 20, 6961 XL Eerbeek. route

Donateur worden

Wilt u ook helpen om ons Pater Dekker Huis in stand te houden dan is er de mogelijkheid om donateur te worden. Neem hierover contact op met het Bestuur van de Stichting Pater Dekker.

Wilt u een bijdrage geven dan kunt u dit storten op ons IBAN rekeningnummer NL20RABO0316112992 van de “Stichting Pater Dekker “ onder vermelding van “donatie”.