Bijdrage LED-verlichting donatiefonds Rabobank Apeldoorn e.o.

Onze Stichting Pater Dekker heeft een bijdrage van € 3.157,12 ontvangen uit het donatiefonds van Rabobank Apeldoorn en omgeving voor het vervangen van de verlichting in de zalen van Cultuurhuis Pater Dekker door LED.

We zijn hier erg blij mee! De bank steunt via het Donatiefonds eenmalige lokale projecten die de leef- en werkomgeving verbeteren én waarvan inwoners in de regio Apeldoorn langdurig kunnen profiteren. De leden van Rabobank denken mee over de toezeggingen uit het fonds. De donatiecommissie bestaat uit vier ledenraadsleden. Ze komt vier keer per jaar
samen en beoordeelt of initiatieven een bijdrage uit het fonds krijgen en adviseert de directie hierover. De bank zet in op thema’s als financiële zelfredzaamheid, duurzaam wonen, ondernemers duurzaam laten groeien en leefbaarheid in de kernen.