Zwitserland bruiste in het Cultuurhuis Pater Dekker

In het eerste weekend van oktober 2023 bruiste het op vrijdag-zaterdag en zondag in alle zalen van het Cultuurhuis Pater Dekker, zelfs buiten waren de nodige activiteiten.

De Vereniging Spoorgroep Zwitserland (VSZ) (een landelijke vereniging van liefhebbers van de Zwitserse Spoorwegen met ongeveer 140 leden over heel Nederland verspreid) vierde bij ons haar 40-jarig jubileum

En dat hebben we geweten. Vrijdagochtend was de organisatie al bezig om uit te zetten waar de regionale modelbanen hun plaats konden vinden in de zalen, tafels werden op hun plaats gezet, in de kleine zaal werd een heuse bioscoop ingericht tv het vertonen van treinenfilms uit Zwitserland en er werden balies ingericht voor het Zwitserse Verkeersbureau (officieel Zwitserland Toerisme) en voor de spoorwegmaatschappij de Rhätische Bahn. Beide organisaties zouden op vrijdag present zijn voor het geven van veel informatie op hun gebied.

Ook de mensen van het Cultuurhuis Pater Dekker zette zich schrap voor de belangstelling die zou gaan komen, hadden ingekocht wat nodig was en onderlinge werkafspraken gemaakt.

Op zaterdag was het dan de feestdag voor de leden zelf, met veel onderlinge contacten die weer werden aangehaald, ‘weet je nog van toen’ tot ‘he, hoe is het met jou ?’. Eigenlijk was het weer de eerste keer dat de leden elkaar weer zagen na de coronaperiode.

De voorzitter van de VSZ memoreerde in zijn feestrede wat de VSZ allemaal had bereikt in die 40 jaar, hij stond stil bij de 25 leden die in die periode waren overleden en schetste een beeld van de plannen die de VSZ had voor de naaste toekomst.

s Middags was er dan de grote kennisquiz (Kahoot) voor de leden (welke spoorbreedte heeft de verbinding tussen Biel en Imst?) waarna de Rhätische Bahn een paar fraaie prijzen ter beschikking had gesteld voor de winnaars.

Als afsluiting voor die dag was er het feestelijke stamppottenbuffet (geleverd door slagerij Vd Horst uit Eerbeek) en met passie uitgeserveerd door de mensen van het Cultuurhuis Pater Dekker.

De volgende dag was het open huis voor iedereen die wilde komen kijken naar de opgestelde modelbanen, de films, de LGB-modelbaan (grootspoor), de stoomtrein op het buitenterrein etc. Er was veel belangstelling van de regionale pers dat onder meer resulteerde in een korte videofilm gemaakt door VoorstVeluwezoomTV en een nabeschouwing in de Regiobode.

We mochten over al die dagen ca. 300 bezoekers verwelkomen, het was een mooi feest en het Cultuurhuis Pater Dekker is een uitstekende gelegenheid om dit soort feesten of bijeenkomsten te organiseren.

Voor liefhebbers en nieuwsgierigen :
de website van de VSZ (met alle nadere info) is www.spoorgroepzwitserland.nl